News

Wyniki naboru w IV edycji grantowej CMI

by Administrator CMI -

Już dziś przekazujemy wyniki IV naboru na granty w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, które w wyniku rekomendacji Komisji Przyznającej Granty zatwierdziła Rada Programowa CMI.

W tej edycji powstały dwa rankingi:

  • dla aplikujących po raz pierwszy (grupa 1)
  • dla aplikujących po raz kolejny (grupa 2)

Osobom, które zostały ocenione negatywnie (formalnie bądź merytorycznie), przysługuje 14-dniowe prawo do odwołania, które można złożyć w Generatorze Wniosków.

Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej, będą informowane przez Biuro w przypadku zwolnienia się miejsc.

Niestety mamy w tym roku grupę grantów, które nie zostaną przyjęte do projektu, z powodu braku miejsc 😞

W chwili obecnej rozpoczęliśmy proces zatwierdzania wniosków w Generatorze, gdy się zakończy prosimy wszystkich zakwalifikowanych o przejście drugiego etapu aplikowanie i podanie lub zatwierdzenie rachunku bankowego.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym!

Zespół CMI

Ocena wniosków o granty

by Administrator CMI -

Dnia 22 czerwca 2022 zakończyliśmy nabór na granty do IV - niestety już ostatniej - edycji CMI.

Zainteresowanie udziałem w projekcie jest ogromne, bo wpłynęło aż 1855 wniosków. Aktualnie Komisja Przyznająca Granty dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. 

Wyniki rekrutacji przekażemy wszystkim zainteresowanym w połowie lipca 2022. Na stronie CMI zostanie opublikowana lista rankingowa, dodatkowo zostaną wysłane maile informujące o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku będzie przysługiwało prawo odwołania.

Pozdrawiamy,
Zespół CMI

4 edycja grantowa CMI

by Administrator CMI -

Już dzisiaj informujemy Państwa, że nabór do 4 edycji grantowej do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego odbędzie się w okresie od 19 maja do 22 czerwca 2022.

Składanie wniosków, tak samo jak we wcześniejszych edycjach, będzie się odbywało elektronicznie z wykorzystaniem Generatora Wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją grantowąMiło nam poinformować Państwa, że w 4. edycji CMI maksymalna kwota grantu wzrosła do 8.000 PLN.

Więcej szczegółów przekażemy Państwu wkrótce!

Pozdrawiamy,
Zespół CMI

Older topics...