Creating clubs - documents

Już czas, aby rekrutować uczniów do kółek informatycznych CMI!
Nim zaczniesz prowadzić zajęcia, powinieneś dopełnić kilka formalności:

Wypełnij listę uczestników koła, podając ich imię i nazwisko oraz uniknalny adres e-mail, który będzie niezbędny wyłącznie w celu aktywacji konta na Platformie CMI (może to być mail rodzica/opiekuna prawnego). Pamiętaj uważnie wpisać adres mailowy, tak aby link aktywacyjny trafił do właściwej osoby.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:helpdesk@cmi.edu.plDokumenty ucznia niepełnoletniego:

Przekaż rodzicom/opiekunom prawnym ucznia niepełnoletniego do wypełnienia Zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym, Zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia (w tym dokumencie PESEL rodzica / opiekuna prawnego nie jest obowiązkowy) oraz Oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. Pamiętaj, aby dokumenty były wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem.
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym ucznia niepełnoletniego" w PDF
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym ucznia niepełnoletniego" w wersji edytowalnej
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia niepełnoletniego" w PDF
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia niepełnoletniego" w wersji edytowalnej
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia niepełnoletniego w kółku informatycznym" w PDF
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia niepełnoletniego w kółku informatycznym" w wersji edytowalnej

Dokumenty ucznia pełnoletniego:

Przekaż uczniowi pełnoletniemu do samodzielnego wypełnienia odpowiednich dla tego przypadku dokumentów, tj. Zgłoszenie oraz zgodę na jego udział w kółku informatycznym, Zgodę na upowszechnienie jego wizerunku oraz Oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. Pamiętaj, aby dokumenty były wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem.
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym" w PDF
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym" w wersji edytowalnej
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku" w PDF
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku" w wersji edytowalnej
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział w kółku informatycznym" w PDF
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział w kółku informatycznym" w wersji edytowalnejJak odesłać dokumenty?

Wypełnione dokumenty uczestnika tj.:

  • zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym,
  • zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia,
  • oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym,
należy niezwłocznie odesłać do listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 25)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14
90-924 Łódź

Nie zapominaj o stałej zasadzie, że wszystkie wydruki muszą być dokonane w kolorze, a dokumenty wypełnione kolorem niebieskim.
Termin realizacji kółek:

Przewidywany okres realizacji kółek informatycznych w bieżącej edycji, to październik 2019 – maj 2020, ednak możesz rozpocząć pracę z uczniami dwa tygodnie wcześniej lub później.


Dokumenty dla drugiej edycji w trakcie przygotowywania