Creating clubs - documents

Już czas, aby rekrutować uczniów do kółek informatycznych CMI!
Nim zaczniesz prowadzić zajęcia, powinieneś dopełnić kilka formalności:

Wypełnij listę uczestników koła, podając ich imię i nazwisko oraz uniknalny adres e-mail, który będzie niezbędny wyłącznie w celu aktywacji konta na Platformie CMI (może to być mail rodzica/opiekuna prawnego). Pamiętaj uważnie wpisać adres mailowy, tak aby link aktywacyjny trafił do właściwej osoby.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:helpdesk@cmi.edu.plDokumenty ucznia niepełnoletniego:

Przekaż rodzicom/opiekunom prawnym ucznia niepełnoletniego do wypełnienia Zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym, Zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia (w tym dokumencie PESEL rodzica / opiekuna prawnego nie jest obowiązkowy) oraz Oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. Pamiętaj, aby dokumenty były wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem.
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym ucznia niepełnoletniego" w PDF
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym ucznia niepełnoletniego" w wersji edytowalnej
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia niepełnoletniego" w PDF
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia niepełnoletniego" w wersji edytowalnej
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia niepełnoletniego w kółku informatycznym" w PDF
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia niepełnoletniego w kółku informatycznym" w wersji edytowalnej

Dokumenty ucznia pełnoletniego:

Przekaż uczniowi pełnoletniemu do samodzielnego wypełnienia odpowiednich dla tego przypadku dokumentów, tj. Zgłoszenie oraz zgodę na jego udział w kółku informatycznym, Zgodę na upowszechnienie jego wizerunku oraz Oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. Pamiętaj, aby dokumenty były wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem.
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym" w PDF
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym" w wersji edytowalnej
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku" w PDF
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku" w wersji edytowalnej
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział w kółku informatycznym" w PDF
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział w kółku informatycznym" w wersji edytowalnejJak odesłać dokumenty?

Wypełnione dokumenty uczestnika tj.:

  • zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym,
  • zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia,
  • oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym,
należy niezwłocznie odesłać do listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 25)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14
90-924 Łódź

Nie zapominaj o stałej zasadzie, że wszystkie wydruki muszą być dokonane w kolorze, a dokumenty wypełnione kolorem niebieskim.
Termin realizacji kółek:

Przewidywany okres realizacji kółek informatycznych w bieżącej edycji, to październik 2019 – maj 2020, ednak możesz rozpocząć pracę z uczniami dwa tygodnie wcześniej lub później.


Zanim zaczniesz prowadzić kółko/kółka informatyczne powinieneś/aś dopełnić kilku formalności.
Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak to zrobić.

1. Wypełnij listę uczestników koła, podając ich imię i nazwisko oraz uniknalny adres e-mail, który będzie niezbędny wyłącznie w celu aktywacji konta ucznia na Platformie CMI (może to być mail Rodzica / Opiekuna prawnego). Pamiętaj uważnie wpisać adres mailowy, tak aby link aktywacyjny trafił do właściwej osoby. ( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia )


2. Zapoznaj Rodzica / Opiekuna prawnego z:

3. Uzyskaj zgody na udział w kółku Ucznia od Rodzica / Opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisów na:
Listach do podpisu przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka/podopiecznego (Załącznik nr 3 do Regulaminu) 
Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa ucznia w kółku – wersja dla 1 Rodzica

Zaznaczamy, że podpisanie Listy nr 1 - Zgłoszenie dziecka/podopiecznego do uczestnictwa w kółku informatycznym oraz Listy nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego jest obowiązkowe.
Podpisanie Listy nr 3 Zgoda na upowszechnienie wizerunku Ucznia (dobrowolne) nie jest obowiązkowe, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

Jeśli nie możesz spotkać się z rodzicami i uzyskać ich podpisu na listach, możesz przedstawić zapis korespondencji mailowej, Librusa itp. gdzie jest wydana przez Rodzica / Opiekuna prawnego zgoda na udział dziecka w kółku.


4. Prześlij skan Załącznika nr 3 do Regulaminu wraz z plikiem Excel (Plik "Lista uczestników" do wypełnienia) do Swojego Koordynatora Uczelnianego, w terminie do 31 października 2020 r. Adres mailowy koordynatora znajdziesz w zakładce Kontakt
Jeśli po 31.10.2020 do kółka dołączą nowi Uczniowie, jak najszybciej zaktualizujcie listę uczniów i prześlij ją ponownie do Koordynatora.

Koordynatorzy prześlą listę uczestników na helpdesk, który utworzy Waszym uczniom konta na platformie.


WAŻNE:

W tej edycji zgłoszenia bezpośrednio od grantobiorców nie będą przyjmowane przez helpdesk!

Oryginał Załącznika nr 3 do Regulaminu odeślijcie wraz z Protokołem końcowym z realizacji grantu ( do 30.06.2021) na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego: 
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 25)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14
90-924 Łódź