How to promote the project?

Drogi Grantobiorco! Nauczycielko, Nauczycielu! Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcesz promować projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego w placówce, w której prowadzisz kółko informatyczne, bądź w innych miejscach jak np. na tablicach ogłoszeń
w instytucjach publicznych. Materiał, który może posłużyć do informowania o realizowanym grancie oraz promocji prowadzonych przez Ciebie zajęć, znajdziesz poniżej w załączniku pn. Plakat dla szkół.

Jeśli zechcesz dzielić się informacjami o realizowanym grancie na stronie www, poniżej krok po kroku wyjaśniamy, jak zrobić to postępując zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów.


1. Oznakowanie i zastosowanie logotypów

Realizując grant i dzieląc się informacjami z jego przebiegu, nie zapomnij proszę
o właściwym oznakowaniu oraz informacji o finansowaniu projektu. W tym celu posłuży zastosowanie odpowiednich logotypów składających się z ciągu znaków: Znaku Funduszy Europejskich (FE), Znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) oraz Znaku Unii Europejskiej (UE). Z racji tego, iż Projekt
Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, należy zastosować następujące logotypy:

Logotypy Fundusze Europejski Reczpospolista Polska Unia Europejska

Pamiętaj, że zgodnie z wytycznymi, na stronie internetowej zobowiązany jesteś do stosowania pełno kolorowego zestawu znaków FE z barwami RP oraz znakiem UE.

Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o programie, w ramach, którego realizowany jest projekt oraz o funduszu współfinansującym projekt. Nie zaszkodzi jednak, jeśli wspomnisz, że grant realizowany jest w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, na stronie internetowej obligatoryjnie należy umieścić następujące informacje:

  • znak Funduszy Europejskich,
  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
  • znak Unii Europejskiej,
  • herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny), ***
  • krótki opis projektu.

*** Nie dotyczy w przypadku herbu lub oficjalnego logo promocyjnego województwa.


2. Umieszczanie informacji o projekcie

Prosimy, abyś umieszczając pierwszy raz informację o realizowanym grancie, nie zapomniała / nie zapomniał umieścić krótkiego opisu projektu.

W opisie projektu na stronie internetowej należy zawrzeć takie informacje jak:

  • cele projektu,
  • planowane efekty,
  • wartość projektu,
  • wkład Funduszy Europejskich.

Informacje na temat projektu znajdziesz w zakładce O projekcie > Cel projektu.


3. Prawidłowe zastosowanie logotypów

Nie zapominaj, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół. Tego wymaga od nas Komisja Europejska.

Dlatego, aby właściwie oznaczyć swoją stronę internetową, powinnaś / powinieneś zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

Rozwiązanie nr 1

Rozwiązanie pierwsze polega na tym, aby w widocznym miejscu umieścić zestawienie złożone ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu, barw RP z nazwą „Rzeczpospolita Polska” oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu. Umieszczenie w widocznym miejscu oznacza, że w momencie wejścia na stronę internetową użytkownik nie musi przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków.

Przykładowe zestawienie znaków na stronach www:

Logotypy Fundusze Europejski Reczpospolista Polska Unia Europejska z gradientem

Jeśli jednak nie masz możliwości, aby na swojej stronie umieścić zestawienie znaku FE, barw RP i znaku UE w widocznym miejscu – zastosuj rozwiązanie nr 2.

Rozwiązanie nr 2

Rozwiązanie drugie polega na tym, aby w widocznym miejscu umieścić flagę UE tylko z napisem Unia Europejska według jednego z następujących wzorów:

Logotypy Unii Europejskiej

Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) umieszczasz zestaw znaków: znak Fundusze Europejskie, barwy RP i znak Unia Europejska.

Będzie nam miło, jeśli w informacji o realizowanym grancie umieścisz logo CMI.


4. Oznakowanie materiałów dźwiękowych

W przypadku materiału informacyjnego i promocyjnego dostępnego w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje radiowe) na końcu tego materiału powinien znaleźć się komunikat słowny informujący o dofinansowaniu materiału/projektu.


5. Oznakowanie miejsc

Realizując grant w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pamiętaj o umieszczaniu informacji na ten temat, zarówno na stronie www jak i w miejscach, w których prowadzisz zajęcia. Oznakowanie może mieć formę plakatów ale również plansz informacyjnych, stojaków, itp.

Umieszczając informacje o realizowanym grancie w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, nie zapomnij proszę poinformować o stronie projektu https://cmi.edu.pl/.


6. Weryfikacja stron www pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Uczestnikami projektu CMI mogą być również osoby niepełnosprawne, nie zapomnij zatem o tym aby Twoja strona www, na której umieszczasz informacje o projekcie, umożliwiała sprawny dostęp jak najszerszej grupy użytkowników – niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. To, czy Twoja strona jest dostępna, możesz sprawdzić za pomocą jednego z bezpłatnych narzędzi pod adresem http://checkers.eiii.eu.Załączniki