Calls deadlines

Terminy ogłoszenia naboru grantów:

  • Kwiecień 2019
  • Kwiecień 2020
  • Kwiecień 2021
  • Kwiecień 2022

Ścieżka grantobiorcy


Nabór grantów

kwiecień – czerwiec

Ocena wniosków

czerwiec

Zatwierdzenie list grantobiorców

czerwiec – lipiec

Podpisywanie umów z grantobiorcami

lipiec – wrzesień

Szkolenia dla grantobiorców

wrzesień – maj

Realizacja grantów – prowadzenie kół informatycznych

październik – maj

Sprawozdanie realizacji grantów

czerwiec