Training

Każdy grantobiorca uczestniczy w 2 semestralnym, certyfikowanym kursie (288 h – 6 spotkań stacjonarnych, 12 e-learning ) prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.

Kurs w zdecydowanej większości ( 210 h) poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Zdobyta wiedza pozwala uczestnikom kursu na prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, przygotowując uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim.