Contact

Laptop z ikoną wiadomości oraz powiadomieniem.

Biuro Projektu Partnera Wiodącego

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul.Stefanowskiego 22, pokój 14, 90-924 Łódź


Biuro Projektu - Informacje dla grantobiorców

Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-89
E-mail: biuro@cmi.edu.pl

Godziny pracy Biura (w okresie 7 lipca - 30 września)
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:00

Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji
Kontakt telefoniczny: (42) 631-38-87
E-mail: alicja.czyzniak@p.lodz.pl

Koordynatorzy / Opiekunowie na Uczelniach Partnerskich:

Politechnika Łódzka: Katarzyna Sukienniczak-Kucharska
E-mail: katarzyna.sukienniczak-kucharska@p.lodz.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Beata Chodacka
E-mail: bchodacka@agh.edu.pl

Politechnika Gdańska: Anna Domagalska
E-mail: adomagalska1@wp.pl

Politechnika Warszawska: Gajda Michał
E-mail: Michal.Gajda@pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska: Marcin Markowski
E-mail: marcin.markowski@pwr.edu.pl