Contact

Laptop z ikoną wiadomości oraz powiadomieniem.

Biuro Projektu Partnera Wiodącego

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul.Stefanowskiego 18/22, pokój 14, 90-924 Łódź


Biuro Projektu - Informacje dla grantobiorców

Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-89
E-mail: biuro@cmi.edu.pl

Nowe godziny pracy Biura (w okresie naboru do 3 edycji)
Poniedziałek: 12:00 - 16:00
Wtorek: 7.30 - 19:30
Środa - Piątek: 7:30 - 15:30

Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji
Kontakt telefoniczny: (42) 631-38-87
E-mail: alicja.czyzniak@p.lodz.pl

Koordynatorzy / Opiekunowie na Uczelniach Partnerskich:

Politechnika Łódzka: Katarzyna Sukienniczak-Kucharska
E-mail: katarzyna.sukienniczak-kucharska@p.lodz.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Beata Chodacka
E-mail: bchodacka@agh.edu.pl

Politechnika Gdańska: Anna Domagalska
E-mail: adomagalska1@wp.pl

Politechnika Warszawska: Gajda Michał
E-mail: Michal.Gajda@pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska: Marcin Markowski
E-mail: marcin.markowski@pwr.edu.pl