Publikacje publiczne

"Usługi platformy sprzętowej dla systemu E-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge", nr CMI.383.2.2019.U.