Publikacje publiczne

Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI.

Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI.

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI.
Numer postępowania: CMI.383.3.2019.D.
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Więcej informacji pod linkiem: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/9728/details