News

CMI kreatywnie

CMI kreatywnie

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania.

Ta krótka informacja o naszym projekcie może sprawiać mylne wrażenie, że nie ma w niej miejsca na kreatywność. Jednak doświadczenia metodyczne takich osobowości świata nauki jak prof. J. Malan (CS50, Harvard), prof. M. Resnick (Scratch, MIT) pokazują, że twórcze podejście do programowania jest niezbędnym elementem wprowadzania młodych ludzi w świat algorytmów. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, poszukiwanie nietuzinkowych i angażujących sposobów na realizację ciekawych zajęć, jest czymś na co pracując z grantobiorcami projektu zwracamy uwagę.

Realizując program metodyczny w ramach CMI staramy się wspólnie z uczestnikami projektu szukać sposobów na uczenie koncepcji programistycznych, z wykorzystaniem wielu narzędzi. Różnorodność daje szansę na to, aby młodzi ludzie poznawali tajniki algorytmiki i programowania podążając za swoimi zainteresowaniami. Mają szansę traktować ten obszar wiedzy i umiejętności nie tylko od strony technicznej, ale także jako narzędzie do kreowania i wyrażania siebie. Mogą też doświadczać tego, że korzystając z magii kodu, są w stanie wpływać na inne osoby lub otaczający ich świat. Do tego niezbędny jest pierwiastek otwartości, kreatywności i rozwijania tych obszarów w ramach podejmowanych zagadnień i projektów.

Doświadczenie takiego podejścia zabawy i nauki z programowaniem jest dostępne dla każdego. Jednym ze sposobów jest eksplorowanie świata programowania poprzez tworzenie muzyki. Świetnym i bezpłatnym narzędziem dedykowanym takim działaniom jest https://sonic-pi.net/, program pozwalający na pisanie kodu i generowanie szerokiej palety stylów muzycznych. Dobre wprowadzenie do rozpoczęcia przygody z tym narzędziem stanowi tekst Sama Aarona, twórcy Sonic Pi. W ramach CMI przygotowaliśmy jego polską wersję: Twórcze Programowanie i Sonic Pi

Kolejne narzędzie to https://p5js.org/. Ma niski próg wejścia i jest otwartym, przyjaznym rozwiązaniem. To biblioteka JavaScript, która wpisuje się w nurt processingu. Pozwala na programowanie grafiki, interakcji, muzyki oraz wielu innych cyfrowych instalacji. Jej potencjał może być odkrywany zarówno przez osoby początkujące, jak i profesjonalnie zajmujące się sztuką kreowaną z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Artykuł rozszerzający tematykę znajduje się tutaj: Twórcze programowanie z P5JS

Powyższe propozycje mogą być adresowane zarówno do indywidualnej i samodzielnej pracy, jak i realizacji zajęć w grupach. Pozwalają na odkrywanie możliwości, które daje programowanie poprzez błyskawiczny dostęp do rezultatów własnej pracy. Wystarczy napisać pierwszą linijkę kodu, a potem po prostu eksperymentować. Twórczej zabawy w mistrzowskim stylu!

Zdjęcie autora tekstu: Krzysztof Jaworski

Zdjęcie przedstawia autora artykułu Krzysztofa Jaworskiego

Autor: Krzysztof Jaworski – koordynator i trener w wielu programach edukacyjnych dotyczących edukacji cyfrowej. Przez 7 lat pracował w szkole podstawowej jako pedagog specjalny. Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2013. Absolwent programu Future Classroom Lab realizowanym przez European Schoolnet w Brukseli.  Współpracował m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Orange, Fundacją Nowoczesna Polska. Autor publikacji naukowych, artykułów i scenariuszy. Programowanie i robotyka nie mają przed nim tajemnic, choć i tak zgłębia je każdego dnia. Na co dzień związany ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, gdzie w roli mentora i metodyka wspiera nauczycieli w ramach projektów Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz Zaprogramuj Przyszłość. Laureat Listy 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.