News

Wykadruj Programowanie - projekt dla uczestników CMI

Wykadruj Programowanie - projekt dla uczestników CMI

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Algorytmika i programowanie dwa nieodzowne elementy Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Im poświęcone są koła informatyczne prowadzone przez grantobiorców. Uczniowie rozwijają dzięki nim swoje zainteresowania i pasje związane z tymi właśnie dwoma dziedzinami. Bardzo nam zależy, aby zajęcia w CMI były jak najciekawsze i rozwijały kreatywność dzieci i młodzieży. Ta ważna jest nie tylko w programowaniu, ale również w wielu innych aspektach życia. Aby kreatywność wyzwolić i pobudzić zorganizowaliśmy mini projekt pod nazwą „Wykadruj Programowanie”. Mogli w nim wziąć udział wszyscy chętni uczestnicy kółek CMI. Jedynym zadaniem było pokazanie swojego wyobrażenia o tym czym jest programowanie i przedstawienie odpowiedzi za pomocą dowolnej techniki graficznej (zdjęcia, grafiki, komiksu, slajdu prezentacji, animacji, etc.). Prace mogły przedstawiać przestrzeń, technologie, narzędzia, ale też rzeczy i obrazy luźno ze sobą połączone, wynikające z osobistego i autorskiego postrzegania miejsca i roli programowania w życiu.

Nagrodami w projekcie są subskrypcje programu Adobe Photoshop, które uczniowie dostali dzięki uprzejmości Barbary Halskiej – przedstawicielki Rady Programowej Centrum Mistrzostwa Informatycznego i szkoły, w której prowadzi zajęcia na co dzień - Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju oraz IT Media – partnera Adobe.

W projekcie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a każda z nadesłanych przez nich pracy prac była zupełnie inna. Były wśród nich takie, które miały formę prezentacji w Power Point, kolaży zdjęć i tekstów, rysunków wykonanych kredkami, flamastrami. Były też prace z wykorzystaniem memów oraz wykorzystująca klocki Lego. Niektóre były abstrakcyjne i metaforyczne, inne przedstawiały konkretne aspekty związane z programowaniem. Uczniowie zaprezentowali ogromną różnorodność podejścia do programowania.  A czym dla uczestników jest programowanie? Z czym im się kojarzy?  Odpowiedzi i skojarzenia też były bardzo różne. Dla niektórych programowanie – to pisanie kodu, różne języki programowania, dla innych jest przede wszystkim tym co otwiera drogę w przyszłość, a dzięki jego znajomości można liczyć na lepsze zarobki i większe możliwości rozwoju. Dla innych to przede wszystkim hobby i świetna zabawa, sposób na nudę i kreatywny styl myślenia.

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie otrzymali licencje programu Adobe Photoshop, dzięki którym będą mogli rozwijać swoją kreatywność. Może przy jego wykorzystaniu swoje prace zechcą raz jeszcze zaprojektować w profesjonalnym programie graficznym. Oprócz licencji, specjalnie dla uczestników projektu, w kwietniu zostaną zorganizowane spotkania dotyczące wykorzystania Adobe Photoshop jako narzędzia codziennej pracy oraz myślenia wizualnego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz gratulujemy świetnych pomysłów i kreatywności.