News

Ogłoszenie naboru do trzeciej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego!

Ogłoszenie naboru do trzeciej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego!

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Ogłoszenie naboru do trzeciej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego!

Politechnika Łódzka z przyjemnością ogłasza, że już 14 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy nabór do trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu grantowego Centrum Mistrzostwa informatycznego.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych i konkursów dla ich uczestników. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele i edukatorzy, pasjonaci algorytmiki i programowania, którzy poprowadzą kółka informatyczne dla uczniów szkół podstawowych (od 4 klasy wzwyż) oraz ponadpodstawowych w okresie od września 2021 do maja 2022.

Co zyskuje uczestnik projektu?

Grantobiorcy wezmą udział w rocznym szkoleniu (288h) na jednej z uczelni partnerskich - Politechnice Łódzkiej, Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i e-learningowym. Uczestnicy projektu CMI uczą się języków programowania (Python, C++, Scratch), algorytmiki, robotyki.

Poszerzanie kompetencji to nie wszystko. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć i zadań dla uczniów, materiały edukacyjne, w tym zestawy robotyczne, mentoring oraz grant o wartości 6400 zł lub 2 granty o łącznej wartości 12800 zł.

Nabór do projektu

Wnioski o granty można składać od 14 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. w generatorze wniosków znajdującym się na stronie projektu (dostęp do niego będzie uruchomiony 14 kwietnia). W ciągu 30 dni od zakończenia naboru grantobiorcy otrzymają informację o wynikach naboru. Jeśli będzie on negatywny – każdemu przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji Przyznającej Granty.

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna na stronie projektu -> https://cmi.edu.pl/mod/page/view.php?id=441

 Obraz informujący o starcie rekrutacji.

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł

Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł

w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

Termin realizacji: 11.12.2018 – 31.12.2023