Aktualności

Wyniki drugiego naboru do Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Wyniki drugiego naboru do Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Napisane przez: Administrator CMI
Liczba odpowiedzi: 0

15 lipca 2020 Rada Programowa zatwierdziła listę z wynikami drugiego naboru do Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Nabór wniosków zakończył się 29 czerwca 2020. Od tego czasu Komisja Przyznająca Granty sprawdzała i oceniała wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Do drugiej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego wnioski składali ubiegłoroczni grantobiorcy oraz osoby aplikujące po raz pierwszy.Łącznie złożono 1233 wnioski. Do projektu CMIzakwalifikowało się 883 kandydatów/kandydatek, z których po raz pierwszy udział wzięło 560 osób, które złożyły w sumie 652 wnioski. 323 to grantobiorcy, którzy wzięli udział w I edycji projektu CMI, a obecnie złożyli 555 wniosków. Grantobiorcy mailem otrzymali wyniki naboru wraz z instrukcją dalszego postępowania.

Kandydaci, którym nie zostały przyznane granty mogą odwołać się od decyzji Komisji Przyznającej Granty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o ocenie wniosku.

Grantobiorcy, którzy będą realizowali grant po raz pierwszy wezmą udział w 288 godzinach szkoleń na jednej z uczelni partnerskich: Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo Hutniczej , które będą trwały od września do maja. W najbliższym czasie zostanie ustalony i opublikowany harmonogram szkoleń każdej z uczelni partnerskich.

We wrześniu i październiku nauczyciele i edukatorzy rozpoczną prowadzenie kółek informatycznych dla uczniów.

W załączniku lista z zaakceptowanymi / odrzuconymi wnioskami.