News

Inauguracje CMI na uczelniach

Inauguracje CMI na uczelniach

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Znamy już terminy inauguracji, a tym samym pierwszych stacjonarnych zjazdów szkoleniowych w Centrum Mistrzostwa Informatycznego na każdej z uczelni partnerskich.

Z uwagi na sytuację związaną z COVID – 19 i przez wzgląd na bezpieczeństwo naszych grantobiorców, spotkania będą odbywały się w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Terminy inauguracji na każdej z uczelni:

  • 29 – 30 sierpnia - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • 29 – 30 sierpnia - Politechnika Gdańska
  • 05 – 06 września - Politechnika Łódzka
  • 12 – 13 września - Politechnika Warszawska
  • 19 – 20 września - Politechnika Wrocławska

Podczas inauguracji zostaną podpisane z grantobiorcami Umowy o powierzenie grantu i Umowy o współpracy. Odbędą się również spotkania organizacyjne, podczas których grantobiorcy otrzymają wszystkie niezbędne informacje o tym jak realizować i rozliczać projekt. Poznają również terminy kolejnych szkoleń.

W połowie sierpnia grantobiorcy dostaną maile z informacją, do której uczelni zostali przydzieleni (na podstawie deklaracji składanej przy wypełnianiu wniosku o grant i odległości miejsca zamieszkania od uczelni), oraz bardziej szczegółowe informacje o pierwszych zjazdach stacjonarnych (program, adres spotkania, jak się przygotować). Do uczestników projektu przed pierwszym zjazdem zostanie też wysłane vademecum z najbardziej przydatnymi dla nich informacjami, jakie muszą znać na początku projektu.

Inauguracje szkoleń na uczelniach

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdą się też w zakładce: [https://cmi.edu.pl/mod/page/view.php?id=401]

Każdy z grantobiorców, którzy bierze udział w projekcie po raz pierwszy, uczestniczyć będzie w dwusemestralnym szkoleniu składającym się z 288 godzin (w tym 6 spotkań stacjonarnych, 12 w formie e-learning’u). Zajęcia te pozwolą przygotować grantobiorców do prowadzenia kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.