Results of the application

Za pośrednictwem generatora wniosków oraz mailem zostaniesz poinformowany o wynikach oceny wniosku. W przypadku pozytywnej oceny wniosku ze strony Komisji Przyznającej Granty (KPG), informacja mailowa zawierać będzie instrukcję dalszego postępowania, natomiast w przypadku negatywnej oceny wniosku przez KPG, otrzymasz informację o możliwości i  zasadach odwołania się.

Wnioski o powierzenie grantów, które pomyślnie przeszły ocenę wstępną oraz ocenę merytoryczną, są kierowane do Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wnioski o powierzenie grantów, które nie spełniły warunków wstępnej oceny, a co za tym idzie nie uzyskały pozytywnej oceny merytorycznej, nie podlegają dalszej ocenie i wyborowi. Takie wnioski zostają oznaczone na liście wniosków, jako odrzucone ze względów formalnych lub nie spełniających kryteria merytoryczne.  To nie oznacza jednak końca przygody z Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Możesz ubiegać się o grant w kolejnym naborze, a przez ten czas śledzić nas na naszych kanałach w social mediach.