How to appeal against the negative assessment of the application?

Jeżeli otrzymasz odpowiedź negatywną, nie poddawaj się, masz prawo do złożenia odwołania do Rady Programowej projektu.

Wystarczy, że napiszesz do komisji przyznającej granty, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o ocenie wniosku, że się z nią nie zgadzasz. Pamiętaj o argumentach.

Nie musisz iść na pocztę, odwołanie złożysz za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Komisja przyznająca granty w terminie 7 dni od otrzymania odwołania przekazuje złożone odwołania do Rady Programowej Projektu, chyba, że sama uzna odwołanie za zasadne, wówczas, ponownie ocenia wniosek i zmienia pierwotne stanowisko, jednocześnie poinformuje cię o tym.

Rady Programowej Projektu rozpatruje przekazane odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Uwzględnienie odwołania lub jego odrzucenie następuje w formie stanowiska Rady Programowej Projektu, które jest ostateczne. Jeśli tym razem nie udało Ci się otrzymać grantu, spróbuj przy kolejnym naborze. A tymczasem zapraszamy do śledzienia aktualności na stronie cmi.edu.pl oraz na naszych kanałach w social mediach.