Algorithmic competition

Zawody Algorytmiczne - to czas na rozwiązywanie zadań przez uczniów. To świetna szansa, żeby poprzez współzawodnictwo, ale przede wszystkim pracę w grupie (ponieważ zawody są zespołowe), sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI.

Uczniowie będą mogli sprawdzić się na 3 poziomach, kolejno: lokalnym - w systemie online,  regionalnym, który odbędzie się jednocześnie na wszystkich uczelniach partnerskich i ogólnopolskim – czyli finale zawodów, który odbędzie się na Politechnice Łódzkiej.

Uczniowie będą ze sobą współzawodniczych na 3 poziomach, w zależności od zaawansowania:

    Poziom A - Skrzaty - to zadania dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Dedykowanym do rozwiązywania zadań językiem na tym etapie będzie język Scratch.

    Poziom B - Gnomy - to zadania na poziomie średniozaawansowanym dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.

    Poziom C - Gremliny - to zadania na poziomie zaawansowanym dla wszystkich uczniów, szczególnie ze szkół ponadpodstawowych. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.

Terminarz zawodów:

  • etap lokalny: 9 marca - 10 kwietnia 2020 (przeprowadzany przez Grantobiorców podczas kółek informatycznych CMI),
  • etap regionalny: 16 maja 2020 - zdalny/on-line (nadzorowany przez Grantobiorcę).


W trakcie przygotowywania