News

Wyniki pierwszego naboru do Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Wyniki pierwszego naboru do Centrum Mistrzostwa Informatycznego

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

9 lipca 2019 zostały ogłoszone wyniki pierwszego naboru do Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Nabór wniosków zakończył się 24 czerwca o godzinie 15.00. Od tego czasu Komisja Przyznająca Granty sprawdzała i oceniała wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Do pierwszej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego zakwalifikowało się 635 grantobiorców, którzy będą realizować 742 granty. Grantobiorcy mailem otrzymali wyniki naboru wraz z instrukcją dalszego postępowania.

Kandydaci, którym nie zostały przyznane granty mogą odwołać się od decyzji Komisji Przyznającej Granty w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o ocenie wniosku.

W najbliższych dniach zostanie również ustalony i opublikowany harmonogram szkoleń każdej z uczelni partnerskich. Szkolenia dla nauczycieli na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo Hutniczej będą trwały od września do maja (szczegółowy harmonogram szkoleń przygotowują poszczególne uczelnie). Każdy z grantobiorców odbędzie łącznie 288 godzin szkoleń.

W październiku nauczyciele i edukatorzy rozpoczną prowadzenie kółek informatycznych dla uczniów.