News

Rekrutacja do II edycji CMI

Rekrutacja do II edycji CMI

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Rekrutacja do II edycji CMI rusza 21.04.2020

Nabór wniosków grantowych do II edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego rozpocznie się 21.04.2020 o godzinie 12.00. Wtedy to zostanie uruchomiony generator wniosków, poprzez który można aplikować o grant CMI.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i edukatorów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu algorytmiki i programowania oraz rozwijać talenty i zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie kół informatycznych.

Każdy grantobiorca może aplikować o maksymalnie dwa granty w wysokości 800 zł miesięcznie, a tym samym może prowadzić maksymalnie dwa kółka informatyczne.

Uczestnicy, którzy są dotychczasowymi grantobiorcami mogą aplikować o jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. 

Nowi kandydaci mogą aplikować o jeden lub dwa granty algorytmiczne.

Poza prowadzeniem kółek, każdy z nowych uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu, które będzie prowadzone od września do maja na jednej z pięciu uczelni technicznych. Będzie obejmowało 2 semestry nauki – łącznie 288h zajęć w systemie stacjonarnym i e-learningowym.

21.04.2020 na stronie CMI umieścimy link do generatora wniosków, przez który będzie można aplikować do II edycji projektu.