News

Przedłużenie terminu uzupełniania Wniosków II etapu w pierwszym naborze Grantobiorców do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Przedłużenie terminu uzupełniania Wniosków II etapu w pierwszym naborze Grantobiorców do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż termin uzupełniania wniosków II etapu w pierwszym naborze Grantobiorców do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego został przedłużony do dnia 7 sierpnia 2019 r. Po upływie tego terminu złożenie uzupełnień nie będzie możliwe w żadnej formie, także mailowej. Wówczas zostaną przesłane ostateczne listy Grantobiorców do zatwierdzenia przez instytucję pośredniczącą.

Uzupełnienia należy składać za pomocą Generatora Wniosków https://generator.cmi.edu.pl

Jednocześnie informujemy, iż z możliwości uzupełnienia wniosków skorzystać mogą Aplikujący, którzy uzyskali pozytywną ocenę wniosków I etapu lub w terminie do 23 lipca 2019 r. uzyskali akceptację formularzy odwoławczych od negatywnej oceny Komisji oceniającej wnioski.

Pozdrawiamy,
Zespól CMI.