Aktualności

Przedłużenie terminu uzupełniania Wniosków II etapu w pierwszym naborze Grantobiorców do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego