News

Zakup sprzętu teleinformatycznego w II edycji CMI

Zakup sprzętu teleinformatycznego w II edycji CMI

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, po raz kolejny wyraziło zgodę na możliwość zakupu w ramach Grantu sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do zdalnego prowadzenia kółek informatycznych.

Sytuacja epidemiczna w kraju utrzymuje się i choć plany na nowy rok szkolny są takie, że wrócimy do szkół i zajęcia będą odbywały się w standardowym trybie. Jednak przygotowując się na ewentualność nauki zdalnej, bądź hybrydowej ponownie zapytaliśmy CPPC o możliwość zakupu w ramach grantu sprzętu teleinformatycznego. Dostaliśmy pozytywną odpowiedź. Ze środków można kupić: laptopy, tablety, smartfony, jednostki centralne, monitory, routery, czyli sprzęt, który umożliwi i ułatwi prowadzenie zajęć zdalnych.


Co jeszcze można kupić w ramach grantu możecie przeczytać w zakładce FAQ na stronie CMI. Jeśli macie wątpliwość czy wydatek będzie kwalifikowalny, zawsze możecie zapytać w Biurze CMIbiuro@cmi.edu.pl, (42) 631-28-89.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu musi być prawidłowo oznakowany za pomocą naklejek, które grantobiorcy znajdą w pakietach otrzymanych podczas inauguracji.