You are waiting for the assessment of the application

Komisja przyznająca granty, jako organ decydujący o wyborze wniosków, dokonuje ostatecznej oceny oraz wyboru Wniosków o powierzenie grantów w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

Jeśli nie wypełniłeś wszystkich wymaganych pól we wniosku lub brakuje w nim niezbędnych załączników, komisja przyznająca granty może cię wezwać do uzupełnienia wniosku lub dostarczenia załączników. Wezwanie do uzupełnienia przesyłane jest drogą elektroniczną, za pośrednictwem generatora wniosków i na adres mailowy wskazany we wniosku.