How to become grant holder

Aby rozpocząć przygodę z Centrum Mistrzostwa Informatycznego, załóż konto na stronie generatora. Po zalogowaniu będziesz miał(a) możliwość aplikowania o grant. Aby zostać Grantobiorcą, złóż  wniosek o powierzenie grantu za pomocą Generatora wniosków w trakcie jednego z naborów. Pierwszy nabór startuje już w kwietniu 2019. Cały terminarz projektu sprawdź tutaj.   

W czasie 30 dni od zakończenia naboru damy znać, jak Ci poszło.

Pamiętaj, że w pierwszym naborze możesz aplikować tylko o Grant algorytmiczny, a od kolejnego naboru, w kwietniu 2020 roku, uruchomione zostaną nabory na Granty projektowe. Jako Grantobiorca możesz prowadzić maksymalnie 2 koła zainteresowań, tj. otrzymywać 2 granty, przy czym w pierwszym roku będzie możliwość realizowania dwóch Grantów algorytmicznych. W kolejnych latach, możesz aplikować o realizację Grantu algorytmicznego oraz Grantu projektowego.

Na każdy Grant zawierane są odrębne umowy.

Aplikując o grant, zobowiązujesz się do prowadzenia koła zainteresowań lub zajęć pozalekcyjnych przez  8 miesięcy. Twoim zadaniem będzie przeprowadzenie minimum 32 spotkań, a każde z nich powinno trwać co najmniej 90 minut.

Aplikując o grant, otrzymasz od nas kompleksowy pakiet szkoleń. Szkolenia będą się odbywać w stacjonarnym trybie weekendowym (3 dwudniowe zjazdy stacjonarne na semestr – łącznie 6 dwudniowych zjazdów), na których powinieneś osiągnąć co najmniej 80% frekwencji. Niespełnienie tego kryterium uniemożliwi Ci podniesienie własnych kwalifikacji i zdobycie gruntownej wiedzy merytorycznej, ale też może przyczynić się do utraty grantu.