What should be included in the application for entrusting the Grant?

W Formularzu Wniosku będziesz musiał(a) zawrzeć następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres placówki, w której zamierzasz prowadzić koło informatyczne,
 • opis wstępnej koncepcji lub wizji realizacji zajęć z uczniami, uwzględniającej założenia projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Opis wstępnej koncepcji (max 3000 znaków) powinien zawierać:

 • pomysł na zachęcenie uczniów do uczestniczenia w kole zainteresowań,
 • zakładany przedział wiekowy uczestników prowadzonego koła,
 • opis działań zmierzających do zapewnienia najwyższej jakości zajęć dla uczniów, realizacji celów projektu grantowego jak oraz frekwencji uczestników,
 • wnioskowaną kwotę grantu, nie więcej niż 800 zł brutto na miesiąc na prowadzenie jednego koła,
 • inne informacje, wskazane w ogłoszeniu o naborze grantów, niezbędne do dokonania oceny wniosku,
 • inne dokumenty, wymagane do załączenia według instrukcji wypełniania generatora wniosków.

Pamiętaj, aby w trakcie aplikowania za pomocą Generatora Wniosków, odznaczyć stosowne punkty, podpisując w ten sposób listę oświadczeń, m.in.:

 • oświadczenie o prawdziwości składanych danych,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • zobowiązanie o przedłożeniu na żądanie Komisji Przyznającej Granty (KPG) wymagany dokumentów, potwierdzających wskazane doświadczenie.