Calls deadlines

Terminy ogłoszenia naboru grantów:

  • Kwiecień 2019
  • Kwiecień 2020
  • Marzec 2021
  • Marzec 2022

Ścieżka grantobiorcy


Nabór grantobiorców

Marzec – maj

Swój wniosek składasz za pomocą generatora wniosków

Ocena wniosków grantowych

Czerwiec

Komisja Przyznająca Granty sprawdza wszystkie wnioski o granty

Wyniki naboru

Lipiec

Sprawdzaj regularnie pocztę! To czas, gdy informujemy osoby aplikujące o grant o wynikach naboru.

2 etap aplikacji – uzupełnianie dokumentacji

Lipiec

Czas kiedy możesz uzupełnić wniosek o numer rachunku bankowego, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej

Odwołania

Lipiec

Jeśli Twój wniosek otrzyma negatywną ocenę, możesz się odwołać od decyzji KPG

Zatwierdzanie list grantobiorców

Sierpień

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zatwierdza listy grantobiorców

Przypisanie grantobiorców do uczelni

Sierpień

Otrzymasz informacje o tym, na której uczelni odbywać się będą szkolenia

Podpisywanie umów z grantobiorcami

Wrzesień

Szkolenie grantobiorców

Wrzesień – Maj

Realizacja grantów

Wrzesień – Maj

Czas prowadzenia kółek informatycznych

Tworzenie kółek informatycznych

Październik

Przed pierwszymi zajęciami wyślij do biura projektu listę osób należących do kółka informatycznego wraz z podpisami zgody na uczestnictwo w zajęciach.

Wypłata pierwszej transzy

Październik

W ciągu 14 dni od podpisania umowy wypłacimy pierwszą transzę Twojego grantu

Sprawozdanie z realizacji grantu – wypłata drugiej transzy

Czerwiec

Po zakończeniu prowadzenia kółka w danym roku szkolnym składasz sprawozdanie i rozliczenie z realizacji grantu oraz otrzymujesz drugą – refundacyjną – transzę.