Kontakt

Laptop z ikoną wiadomości oraz powiadomieniem.

Biuro Projektu Partnera Wiodącego

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul.Stefanowskiego 22, pokój 14, 90-537 Łódź


W dniach 13 - 15 lipca 2022r. Biuro Projektu CMI pracuje zdalnie.

Biuro Projektu - Informacje dla grantobiorców

Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-89
E-mail: biuro@cmi.edu.pl

Godziny pracy biura (w okresie naboru do IV edycji)

Poniedziałek : 08:00 - 16:00
Wtorek : 08:00 - 16:00
Środa : 08:00 - 16:00
Czwartek : 08:00 - 16:00
Piątek : 08:00 - 16:00

Godziny pracy biura (w okresie lipiec - sierpień)

Poniedziałek - Piątek : 09:00 - 13:00

Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji
Kontakt telefoniczny: (42) 631-38-87

E-mail: alicja.czyzniak@p.lodz.pl

Koordynatorzy / Opiekunowie na Uczelniach Partnerskich:

Politechnika Łódzka: Jacek Rogowski
E-mail: jacek.rogowski.1@p.lodz.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Beata Chodacka
E-mail: bchodacka@agh.edu.pl

Politechnika Gdańska: Anna Domagalska
E-mail: adomagalska1@wp.pl

Politechnika Warszawska: Gajda Michał
E-mail: cmi.cziitt@pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska: Marcin Markowski
E-mail: marcin.markowski@pwr.edu.pl