Kontakt

Laptop z ikoną wiadomości oraz powiadomieniem.

Biuro Projektu Partnera Wiodącego


Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 25)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14, 90-924 Łódź


Biuro Projektu
Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-86
E-mail:  biuro@cmi.edu.pl

Informacje dla grantobiorców - Specjalista ds. grantów
Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-89
E-mail:  anna.szulc@p.lodz.pl

Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji
Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-87
E-mail:  joanna.sztobryn-giercuszkiewicz@p.lodz.pl