Kontakt

Laptop z ikoną wiadomości oraz powiadomieniem.

Biuro Projektu Partnera Wiodącego

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul.Stefanowskiego 22, pokój 14, 90-537 Łódź


W dniu dzisiejszym (tj. 8 maja 2023r.) zapraszamy do kontaktu mailowego z BIUREM. Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro Projektu - Informacje dla grantobiorców

Kontakt telefoniczny: (42) 631-28-89
E-mail: biuro@cmi.edu.pl

Godziny pracy biura

Poniedziałek - Piątek : 08:00 - 16:00

Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji
Kontakt telefoniczny: (42) 631-38-87

E-mail: joanna.sztobryn-giercuszkiewicz@p.lodz.pl

Koordynatorzy / Opiekunowie na Uczelniach Partnerskich:

Politechnika Łódzka: Jacek Rogowski
E-mail: jacek.rogowski.1@p.lodz.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Beata Chodacka
E-mail: bchodacka@agh.edu.pl

Politechnika Gdańska: Anna Domagalska
E-mail: adomagalska1@wp.pl

Politechnika Warszawska: Gajda Michał
E-mail: cmi.cziitt@pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska: Marcin Markowski
E-mail: marcin.markowski@pwr.edu.pl