Zawody

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych. Zawody organizowane  dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Zawody uwzględniać będą kategorie wiekowe – dla klas IV-VI, klasy VII-VIII oraz uczniów szkół średnich. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody, które przyznawane będą już na etapie regionalnym.

Nagrody przewidziane na etapie ogólnokrajowym za zajęcie I, II i III miejsca zostały zaplanowane w formie indywidualnej w postaci: udziału w warsztatach informatycznych, obozach naukowo-treningowych czy też w warsztatach tematycznych np. obozach informatycznych przygotowujących uczniów do konkursów programistycznych oraz do Olimpiady Informatycznej.