Tworzenie kółek - dokumenty

Pierwsza edycja projektu

Już czas, aby rekrutować uczniów do kółek informatycznych CMI!
Nim zaczniesz prowadzić zajęcia, powinieneś dopełnić kilka formalności:

Wypełnij listę uczestników koła, podając ich imię i nazwisko oraz unikalny adres e-mail, który będzie niezbędny wyłącznie w celu aktywacji konta na Platformie CMI (może to być mail rodzica/opiekuna prawnego). Pamiętaj uważnie wpisać adres mailowy, tak aby link aktywacyjny trafił do właściwej osoby.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:helpdesk@cmi.edu.plDokumenty ucznia niepełnoletniego:

Przekaż rodzicom/opiekunom prawnym ucznia niepełnoletniego do wypełnienia Zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym, Zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia (w tym dokumencie PESEL rodzica / opiekuna prawnego nie jest obowiązkowy) oraz Oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. Pamiętaj, aby dokumenty były wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem.
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym ucznia niepełnoletniego" w PDF (256 KB)
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym ucznia niepełnoletniego" w wersji edytowalnej (171 KB)
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia niepełnoletniego" w PDF (229 KB)
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia niepełnoletniego" w wersji edytowalnej (172 KB)
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia niepełnoletniego w kółku informatycznym" w PDF (220 KB)
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział ucznia niepełnoletniego w kółku informatycznym" w wersji edytowalnej (171 KB)

Dokumenty ucznia pełnoletniego:

Przekaż uczniowi pełnoletniemu do samodzielnego wypełnienia odpowiednich dla tego przypadku dokumentów, tj. Zgłoszenie oraz zgodę na jego udział w kółku informatycznym, Zgodę na upowszechnienie jego wizerunku oraz Oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. Pamiętaj, aby dokumenty były wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem.
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym" w PDF (249 KB)
Plik "Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym" w wersji edytowalnej (173 KB)
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku" w PDF (227 KB)
Plik "Zgoda na upowszechnienie wizerunku" w wersji edytowalnej (172 KB)
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział w kółku informatycznym" w PDF (216 KB)
Plik "Zgłoszenie oraz zgoda na udział w kółku informatycznym" w wersji edytowalnej (171 KB)

Jak odesłać dokumenty?

Wypełnione dokumenty uczestnika tj.:

  • zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym,
  • zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia,
  • oświadczenie na zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym,
należy niezwłocznie odesłać do listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 25)
ul. Stefanowskiego 22, lokal 14
90-924 Łódź

Nie zapominaj o stałej zasadzie, że wszystkie wydruki muszą być dokonane w kolorze, a dokumenty wypełnione kolorem niebieskim.


Termin realizacji kółek:

Przewidywany okres realizacji kółek informatycznych w bieżącej edycji, to październik 2019 – maj 2020, ednak możesz rozpocząć pracę z uczniami dwa tygodnie wcześniej lub później.


Druga edycja projektu

Zanim zaczniesz prowadzić kółko/kółka informatyczne powinieneś/aś dopełnić kilku formalności.
Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak to zrobić.

Wypełnij listę uczestników koła

Wypełnij listę uczestników podając ich imię i nazwisko oraz unikalny adres e-mail, który będzie niezbędny wyłącznie w celu aktywacji konta ucznia na Platformie CMI (może to być mail Rodzica/ Opiekuna prawnego). Pamiętaj uważnie wpisać adres mailowy, tak aby link aktywacyjny trafił do właściwej osoby. ( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia (15 KB) )


Uzyskaj zgody na udział w kółku Ucznia od Rodzica / Opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisów na:


Zaznaczamy, że podpisanie Listy nr 1 - Zgłoszenie dziecka/podopiecznego do uczestnictwa w kółku informatycznym oraz Listy nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego jest obowiązkowe.

Podpisanie Listy nr 3 Zgoda na upowszechnienie wizerunku Ucznia (dobrowolne) nie jest obowiązkowe, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

Jeśli nie możesz spotkać się z rodzicami i uzyskać ich podpisu na listach, możesz przedstawić zapis korespondencji mailowej, Librusa itp. gdzie jest wydana przez Rodzica / Opiekuna prawnego zgoda na udział dziecka w kółku.


Prześlij dokumenty

Prześlij skan Załącznika nr 3 do Regulaminu wraz z plikiem Excel ( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia (15 KB)) do Swojego Koordynatora Uczelnianego, w terminie do 31 października 2020 r. Adres mailowy koordynatora znajdziesz w zakładce Kontakt

Jeśli po 31.10.2020 do kółka dołączą nowi Uczniowie, jak najszybciej zaktualizujcie listę uczniów i prześlij ją ponownie do Koordynatora.

Koordynatorzy prześlą listę uczestników na helpdesk, który utworzy Waszym uczniom konta na platformie.


WAŻNE:

W tej edycji zgłoszenia bezpośrednio od grantobiorców nie będą przyjmowane przez helpdesk!

Oryginał Załącznika nr 3 do Regulaminu odeślijcie wraz z Protokołem końcowym z realizacji grantu (do 30.06.2021) na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul. Stefanowskiego 22, lokal 14
90-924 Łódź

Trzecia edycja projektu

Zanim zaczniesz prowadzić kółko/kółka informatyczne powinieneś/aś dopełnić kilku formalności.
Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak to zrobić.

Wypełnij listę uczestników koła

Wypełnij listę uczestników podając ich imię i nazwisko oraz unikalny adres e-mail, który będzie niezbędny wyłącznie w celu aktywacji konta ucznia na Platformie CMI (może to być mail Rodzica/ Opiekuna prawnego). Pamiętaj uważnie wpisać adres mailowy, tak aby link aktywacyjny trafił do właściwej osoby. ( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia )


Uzyskaj zgody na udział w kółku Ucznia od Rodzica / Opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisów na:

Oświadczenia numer 1 i 3 są obowiązkowe. Oświadczenie numer 4 jest dobrowolne, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

Jeśli nie możesz spotkać się z rodzicami i uzyskać ich podpisu na listach, możesz przedstawić zapis korespondencji mailowej, Librusa itp. gdzie jest wydana przez Rodzica / Opiekuna prawnego zgoda na udział dziecka w kółku.


Prześlij dokumenty

Prześlij skan Załącznika nr 1 do Regulaminu wraz z plikiem Excel ( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia) do Swojego Koordynatora Uczelnianego, w terminie do 31 października 2021 r. Adres mailowy koordynatora znajdziesz w zakładce Kontakt

Jeśli po 31.10.2021 do kółka dołączą nowi Uczniowie, jak najszybciej zaktualizujcie listę uczniów (skan załącznika numer 1 z plikiem Excel) i prześlij ją ponownie do Koordynatora.

Koordynatorzy prześlą listę uczestników na helpdesk, który utworzy Waszym uczniom konta na platformie.


WAŻNE:

W tej edycji zgłoszenia bezpośrednio od grantobiorców nie będą przyjmowane przez helpdesk!

Oryginał Załącznika nr 1 do Regulaminu odeślijcie wraz z Protokołem końcowym z realizacji grantu (do 30.06.2022) na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul. Stefanowskiego 22, lokal 14
90-924 Łódź

Czwarta edycja projektu

Zanim zaczniesz prowadzić kółko/kółka informatyczne powinieneś/aś dopełnić kilku formalności.
Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak to zrobić.

Wypełnij listę uczestników koła

Wypełnij listę uczestników podając ich imię i nazwisko oraz unikalny adres e-mail, który będzie niezbędny wyłącznie w celu aktywacji konta ucznia na Platformie CMI (może to być mail Rodzica/ Opiekuna prawnego). Pamiętaj uważnie wpisać adres mailowy, tak aby link aktywacyjny trafił do właściwej osoby. ( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia )


Uzyskaj zgody na udział w kółku Ucznia od Rodzica / Opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisów na:

Oświadczenia numer 1 i 3 są obowiązkowe. Oświadczenie numer 4 jest dobrowolne, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

Jeśli nie możesz spotkać się z rodzicami i uzyskać ich podpisu na listach, możesz przedstawić zapis korespondencji mailowej, Librusa itp. gdzie jest wydana przez Rodzica / Opiekuna prawnego zgoda na udział dziecka w kółku.


Prześlij dokumenty

Prześlij skan Załącznika nr 1 do Regulaminu wraz z plikiem Excel ( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia) do Swojego Koordynatora Uczelnianego, w terminie do 31 października 2022 r. Adres mailowy koordynatora znajdziesz w zakładce Kontakt

Jeśli po 31.10.2022 do kółka dołączą nowi Uczniowie, jak najszybciej zaktualizujcie listę uczniów (skan załącznika numer 1 z plikiem Excel) i prześlij ją ponownie do Koordynatora.

Koordynatorzy prześlą listę uczestników na helpdesk, który utworzy Waszym uczniom konta na platformie.


WAŻNE:

W tej edycji zgłoszenia bezpośrednio od grantobiorców nie będą przyjmowane przez helpdesk!

Oryginał Załącznika nr 1 do Regulaminu odeślijcie wraz z Protokołem końcowym z realizacji grantu (do 30.06.2023) na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul. Stefanowskiego 22, lokal 14
90-537 Łódź