Grant Projektowy


To drugi z grantów, o który możesz się ubiegać. Ma on charakter fakultatywny, a wymogiem jego realizacji jest realizacja grantu algorytmicznego.

Co zyskujesz:

  • poznasz narzędzia wspierające proces rozwijania zdolności algorytmicznych uczniów i uczennic,
  • otrzymasz wsparcie w realizacji konkretnych projektów i zadań.

Co zyskają Twoi uczniowie i uczennice:

  • rozwój myślenia nieszablonowego,
  • umiejętność algorytmicznego rozwiązywania problemów informatycznych,
  • rozwój ogólnych zdolności informatycznych,
  • zyskanie wiedzy opartej o najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki, mechatroniki, automatyki oraz robotyki.