Grant Algorytmiczny

To grant rozpoczynający przygodę z Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Jest on obowiązkowy.

Co zyskujesz:

  • wsparcie finansowe,
  • możliwość podniesienia kompetencji dzięki szkoleniom i wsparciu ekspertów i ekspertek,
  • wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dających szansę rozwijania w uczniach i uczennicach pasji oraz wiedzy, której poziom wykracza poza standardową wiedzę.

Podniesiesz wiedzę uczniów i uczennic z zakresu:

  • matematycznych podstaw algorytmiki,
  • języka programowania,
  • narzędzi programistycznych,
  • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.