News

Pierwszy nabór do Centrum Mistrzostwa Informatycznego zakończony

Pierwszy nabór do Centrum Mistrzostwa Informatycznego zakończony

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

24 czerwca o godzinie 15.00 zakończył się pierwszy nabór do Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i edukatorów. Złożonych zostało 744 wniosków o grant. W pierwszej edycji uczestnicy mogli aplikować o maksymalnie dwa granty algorytmiczne na prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI, VII – VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W ciągu 30 dni od zakończenia naboru Komisja Przyznająca Granty, będzie sprawdzać i oceniać wnioski oraz przyznawać granty uczestnikom. Po zakończeniu sprawdzania wniosków, grantobiorcy o wynikach zostaną poinformowani mailowo oraz za pośrednictwem generatora.

W lipcu zostanie przedstawiony harmonogram szkoleń każdej z uczelni partnerskich. Szkolenia dla nauczycieli na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo Hutniczej będą trwały od września do maja (szczegółowy harmonogram szkoleń przygotowują poszczególne uczelnie).

W październiku natomiast nauczyciele i edukatorzy rozpoczną prowadzenie kółek informatycznych w szkołach.


Złożono 744 wnioski o grant.