News

Komunikat ws. zmian organizacyjnych w CMI

Komunikat ws. zmian organizacyjnych w CMI

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Szanowni Państwo, Drodzy Grantobiorcy i Uczniowie, 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz komunikatami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasowo zawieszającymi zajęcia dydaktyczne, kółka pozalekcyjne CMI nie są możliwe do przeprowadzenia w dotychczasowej stacjonarnej formule,

Tym samym, poniżej zamieszczamy kilka informacji organizacyjnych.

1. Kółka pozalekcyjne CMI

W związku z brakiem możliwości organizacji kółek informatycznych w obecnej formule zajęć stacjonarnych, rekomendujemy Państwu, aby w okresie ogłoszonej przerwy szkolnej, postanowienia Umowy o powierzenie grantu (dotyczące minimalnej liczby zajęć w ramach Grantu) wypełniać w formule zajęć zdalnych. Zajęcia e-learningowe będą więc traktowane przez Operatora jako wypełnienie obowiązków Grantobiorcy zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu. O formie realizacji zajęć oraz trybie ich zaliczenia decyduje Grantobiorca. Mogą być to materiały przekazywane uczniom do samodzielnej realizacji jak i praca zdalna z uczestnikami kółka informatycznego. Prosimy Państwa także o kontynuowanie obowiązków sprawozdawczych na Platformie CMI ( uzupełnianie list obecności, konspektów). Sytuacja jest nadzwyczajna i oczywiście będziemy wykazywać się zrozumieniem dla proponowanych przez Państwa form organizacji zajęć jak i zakresu opracowanych dla uczniów materiałów dydaktycznych.

2. Zajęcia dla Grantobiorców organizowane przez uczelnie

Zajęcia dla Grantobiorców w formule e-learningowej będą prowadzone na obecnych zasadach a zaplanowane dotychczas Zjazdy stacjonarne, zostaną zastąpione formułą zdalną. Zaliczenie tych zajęć jest obowiązkowe.

3. Monitoring oraz sprawozdawczość z realizacji grantów.

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją zawieszamy do odwołania kontrole zaplanowane do przeprowadzenia przez Operatora i Partnerów Projektu CMI.

O szczegółach i sposobie rozliczenia grantów, w tym protokołu końcowego z realizacji grantu a także terminach jego dostarczenia, będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Mamy nadzieję spotkać się z Państwa strony ze zrozumieniem. Dla nas wszystkich jest to nowa i trudna sytuacja, dlatego staramy się zaproponować najbardziej racjonalne rozwiązanie.


Hubert Gęsiarz

Kierownik Projektu CMI