Aktualności

Komunikat ws. Zmian terminów zawodów algorytmicznych CMI

Komunikat ws. Zmian terminów zawodów algorytmicznych CMI

Napisane przez: Administrator CMI
Liczba odpowiedzi: 0

Szanowni Państwo, Drodzy Grantobiorcy i Uczniowie,

 Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz komunikatami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasowo zawieszającymi zajęcia dydaktyczne, podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania rozwiązań konkursowych do końca dnia 27.03.2020 r.

Po szerokich konsultacjach uznaliśmy, iż zawody algorytmiczne CMI, pomimo trudności,
z którymi spotykają się Grantobiorcy oraz uczniowie, będą przeprowadzone a zaproponowana obecnie zdalna formuła przekazywania rozwiązań (on-line) pozwala na ich kontynuowanie na etapie lokalnym w ustalony obecnie sposób. Tym samym pokładamy nadzieję, że zespoły uczniów z powodzeniem będą w stanie nadesłać wypracowane na odległość rozwiązania. Wydłużenie czasu nadsyłania rozwiązań powinno pomóc Grantobiorcom w komunikacji z uczniami oraz wzajemnej komunikacji uczestników zawodów.

Nasza decyzja podyktowana jest przede wszystkim troską o ogrom włożonej przez Uczniów oraz Grantobiorców pracy w przygotowania do zawodów i chęci sprawdzenia zdobytej na kółkach wiedzy. Istotną przesłanką do kontynuowania zawodów jest także faktem, iż wiele rozwiązań zostało już do nas przekazanych.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze podjęte decyzje co zmian w organizacji etapu regionalnego, a stosowanych komunikatów należy się spodziewać na początku kwietnia br.  Decyzje o dokładnej dacie oraz formule zawodów (stacjonarne bądź on-line) podyktowana będą bieżącą sytuacją w kraju a przede wszystkim w troską o pełne bezpieczeństwo uczestników naszych zawodów. Na chwilę obecną zaznaczamy jedynie, iż pierwotny termin 16-17 kwietnia może ulec zmianie. 

Jednocześnie, ślad za komunikatami władz rządowych oraz samorządowych, apelujemy
o pozostanie w domach dzieci i młodzieży oraz wybór dostępnych narzędzi zdalnej komunikacji (również poprzez platformę https://cmi.edu.pl)

Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji zarówno poprzez Platformę CMI, social media jak i korespondencją mailową. Prosimy o obserwowanie ww. kanałów komunikacyjnych.

Hubert Gęsiarz

Kierownik Projektu CMI