News

The first meeting of the Program Council at the Lodz University of Technology

The first meeting of the Program Council at the Lodz University of Technology

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

W dniu 13 marca 2019 r. w Centrum Technologii Informatycznych  Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 217/223 w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Programowej -  Rektor Politechniki Łódzkiej Profesor dr hab. inż. Sławomir Wiak. Na posiedzeniu Rady Programowej obecni byli Członkowie Rady Programowej, przedstawiciele ze strony Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz przedstawiciele ze strony Partnerów - jednostek naukowych i stowarzyszeń, jak również zaproszeni goście i przedstawiciele Biura Projektu Partnera Wiodącego.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej odbędzie się w Ministerstwie Cyfryzacji.


Osoby odpowiedzialne za projekt CMI siedzą przy stole podczas spotkania Rady Programowej.

Osoby odpowiedzialne za projekt CMI siedzą przy stole podczas spotkania Rady Programowej.

Osoby odpowiedzialne za projekt CMI siedzą przy stole podczas spotkania Rady Programowej.