Publikacje publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.5.2019.U. na pełnienie funkcji członka Rady Programowej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.5.2019.U. na pełnienie funkcji członka Rady Programowej

Napisane przez: Administrator CMI
Liczba odpowiedzi: 0

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.5.2019.U. na pełnienie funkcji członka Rady Programowej wykonującego nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)