Showing gallery: Robot edukacyjny Picoh Centrum Mistrzostwa Informatycznego LO XV we Wrocławiu

Robot edukacyjny Picoh 

Edukacyjny robot brytyjskiej firmy Ohbot - Picoh to niewielkich rozmiarów robot edukacyjny wyglądem przypominający ludzką głowę. Wyposażony jest w 3 serwomechanizmy oraz matrycę LED, na której wyświetlane są oczy robota oraz jego emocje. Picoh może być programowany przy pomocy aplikacji na systemy Windows oraz przy użyciu języka skryptowego Python, co czyni go kompatybilnym z Raspberry Pi.

https://flip.com/s/Rj53jPsxbMuH