Showing gallery: Aktywny udział w kółku informatycznym Centrum Mistrzostwa Informatycznego LO XV we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022

Aktywny udział w kółku informatycznym Centrum Mistrzostwa Informatycznego LO XV we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022. Dzięki udziałowi w kółku informatycznym #CMI Uczestnik Kacper W. podniósł kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania. 

Certyfikat LNU Kurs "Podstawy C++"