Publikacje


DiscussionStarted byRepliesLast post
Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI. 0 Administrator CMI
"Usługi platformy sprzętowej dla systemu E-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge", nr CMI.383.2.2019.U. 0 Administrator CMI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH" 6/2019/US 0 Administrator CMI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH" 5/2019/US 0 Administrator CMI
Wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) 0 Administrator CMI
Członek Rady Programowej (cz. 2) wykonujący nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) 0 Administrator CMI
Członek Rady Programowej (cz. 1) wykonujący nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) 0 Administrator CMI
Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” CMI/SMK/1/2019 (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) 0 Administrator CMI
Zapytanie ofertowe POPC.03.02.00-00-0002/18 z dnia 05.02.2019 na zatrudnienie programisty PHP do tworzenia generatora wniosków o granty 0 Administrator CMI